onsdag 26 september 2007

Ett samtal med Tele2

Kö. Menyval. Till sist en röst. En ung kille. Han lyssnar på mig en stund. Sedan är det tyst länge. "Så du vill veta hur din faktura kan uppgå till så mycket?" frågar han. Och kopplar mig vidare. En ny automatisk röst. Man vill att jag genom att knappa in siffror skall svara på hur nöjd jag är med servicen. Det tar sin tid. Sedan tystnad. Länge, länge inget annat än tystnad. Sedan en ny automatisk röst. Sedan upptaget-ton.

Inga kommentarer: